Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonu ile İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve

Kendi İşini Kurmaları için Hazırlanacak Projelere Destek Verilecektir

 

        Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik isteklerinin gerçekleşmesi amacıyla sunacakları projelerinin yanında sivil toplum kuruluşları ve kurum ve kuruluşlarımızca engellilerimizin iş bulmasını kolaylaştıracak destek teknolojilerine, engellilerimizin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması, engellilerimizin istihdam edililebilirliğini artırıcı mesleki eğitim almalarına imkan sağlayacak ve işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla korumalı işyerinin kurulması desteğine yönelik projeler ile eski hükümlü vatandaşlarımızdan kendi işlerini kurmak isteyenlerin projelerine, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonu ile destek verilebilecektir.

        Desteğin amacı; engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına, engellilerimizin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

        Engellilerimizin,eski hükümlülerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve kamu kurumlarının projelerini 08 HAZİRAN 2018 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim etmeleri halinde değerlendirilmeye alınacak olup, başvuru rehberi, başvuru formu ve eklerine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

        Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüğü Proje Ofisinden de gerekli destek alınabilecektir.